Boka väska

Här finns de kodväskor som fortfarande går att låna. 

Många av materialen blir gamla och går inte längre att uppdatera så därför plockas de bort. 

En del av kodväskorna flyttar in till teknik på turné för att öka nyttjandegraden av väskorna.

Här kan man hitta instruktioner till Dash

Här kan man hitta instruktioner till mBot